A múlt század 70-80-as éveiben robbanásszerűen bekövetkező népesség gyarapodás és a gazdasági fejlődés látványos eredményei mellett mindinkább érezhetővé vált az ezen növekedés melletti nagyfokú környezetszennyezés, a természeti erőforrások vészes fogyása, a föld regenerációs képességének nagyfokú csökkenése.

A vészharangot a fosszilis energia források belátható időn belüli kiapadása kongatta meg, hiszen a fejlett és fejlődő országok társadalmi és gazdasági növekedése kőolaj-alapú energiahordozóra rendezkedett be. A megújuló energia források még napjainkban is csak kis szeletét adják az erőforrásoknak.

James Livelock 1979-ben adta közre Gaia-elméletét, amely szerint a Föld összes élő és élettelen alkotó része egymással szorosan összefüggő homeosztatikus rendszert alkot, s bár elég tág határok közt tudja fenntartani létezését, durva behatások az egész bioszféra épségét veszélyeztethetik.

A fenntarthatóság, mint fogalom először 1981-ben, Lesler R. Brown könyvében jelenik meg, amelyben olyan fenntartható társadalom kialakítását sürgeti, amelyben a népesség növekedése és a természeti erőforrások hasznosítása nem károsítja a természeti környezetet. Két évre rá, 1983-ban az ENSZ Környezet és Fejlődés 22 tagú Világbizottsága G. H. Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetésével röviden és egyszerűen határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: “a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”. Herman Daly, amerikai ökológiai közgazdász professzor megfogalmazása szerint a „fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése anélkül hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk”. Könyvében a Beyond Growth-ban (Túlnövekedés) új ökológiai szemlélettel hangsúlyozza a természet gazdagságának fontosságát, a közösség meglétének értékét és az etika szükségességét. Ezek az értékek és szempontok közelebb hozzák számunkra is a mi megoldásainkat, tennivalóinkat ha elkötelezettek vagyunk Gaia-ért, s nem utolsó sorban utódainkért.

Hogyan tudunk az aromaterápia használata során elköteleződni a fenntarthatóság mellett?

 • Részesítsük előnyben az ellenőrzött biológiai vagy biodinamikus gazdaságból származó termékeket, hiszen ezek a szerves gazdaságok őrzik meg legjobban a termőföld humusz tartalmát hosszútávon. Ma a Földön 100 000 hektár biodinamikusan művelt terület van, amelyeken a biogazdálkodás szempontjai mellett a kozmikus behatásokat is figyelembe veszik. A Rudolf Steiner által tanított gazdálkodással a legterméketlenebb területeken is elindul a humusz képződés, a növényi élet alapja.
 • Hazai vagy hozzánk közeli régióból származó alapanyagot vásároljunk, ezzel is csökkentve a szállítás által felhasznált energia hordozók mennyiségét.
 • Ha távoli, egzotikus alapanyagokat vásárolunk, győződjünk meg hogy az importőr vagy termeltető a Fair Trade szempontjai alapján állíttatja elő a termékeket ügyelve a természeti környezetre és az ott élő népesség tiszteletben tartására.
 • Vadon termett- és gyűjtött növények esetén vigyáznak –e a növény populációjának fennmaradására elkerülve a faj kipusztulását.
 • GMO mentes alapanyagot vásároljunk.
 • Kerüljük a veszélyeztetett fajokból előállított nyersanyagok túlzott használatát. Az IUCN (International Union for Conservation of Nature – Nemzetközi Egyesület a Természet Megőrzéséért) egyik csoportja, amelyik a gyógynövényekkel foglalkozik (Medicinal Plant Specialist Group) a fajokat különböző veszélyeztetettségi osztályokba sorolja és mintegy 100 ország kormányával áll kapcsolatban hogy folyamatosan monitorozza, tanácsokat adjon az országok termesztőinek, kereskedőinek, tisztségviselőinek.
 • A fák a legveszélyeztetettebbek, mivel elpusztítják őket az illóolajgyártáshoz: a szantálfa Indiában, a rózsafa Dél-Amerikában, az agarfa Ázsiában, a szegfűszeg fája a Fűszer-szigeteken eltűnő félben vannak.
 • A vadon szedett gyökerek, gumók túlzott felszedése is hasonló sorsra juttatja többek között a kálmost Indiában, a nárdust Nepálban.
 • Figyeljünk a csomagolás visszafogottságára, újrahasznosíthatóságára.
 • Teremtsünk a természettel, önmagunkkal, embertársainkkal olyan belső, mély, szeretet alapú kapcsolatot, amely az Életet és a csodálatos Kék Bolygónkat szolgálja és nem a mantraként ismételt gazdasági növekedést támogatja.
 • Éljünk szelíden, mértéktartóan, gondolva unokáinkra is!

Szerző: Dr. Demján Ildikó (AME alapító- és szakmai tag, orvos-természetgyógyász, nemzetközi okleveles aromaterapeuta)

Close Menu
} // Opt-out function function gaOptout() { document.cookie = disableStr + '=true; expires=Thu, 31 Dec 2099 23:59:59 UTC; path=/'; window[disableStr] = true; } Skip to content